Mooi Dichtbij

Vorige pagina Naar boven Naar beneden Home pagina Informatie pagina Contact pagina
Grutto's en andere weidevogels in het Kraaiennest zijn een nieuwe attractie - 15 maart 2021
=> Originele pagina.

Grutto's en andere weidevogels in het Kraaiennest zijn een nieuwe attractie

15 maart 2021. Inmiddels zijn alle grutto's waarschijnlijk wel vertrokken uit West-Afrika. Dit is te zien op het Global Flyway Network. Op dit moment verblijft een groot deel van de vogels nog in Portugal en West-Frankrijk. Het aantal in Nederland aangekomen vogels neemt langzaam toe. In de natte waterberging van de Wollebrand lopen de eerste grutto's al enkele weken rond; zij hebben ook de vernieuwde vogelplas in het Kraaiennest ook gevonden. Vanmiddag kwamen enkele tientallen vogels, luid hun naam roepend, aanvliegen en streken neer op de plas. Dit trok weer de aandacht van enkele vogelspotters, die geregeld de plas bezoeken. Ook langs de kades van de vaarten kondigen de voorbodes van de lente zich aan.


Grutto's op bezoek bij de scholeksterkolonie.


Op zoek naar voedsel in het ondiepe water.


Vogelspotters gespot bij de vogelplas van het Kraaiennest.


Voorbodes van de lente: klein hoefblad.


Bloemen van het groot hoefblad.


Weidevogels hebben de vernieuwde Zuidplas in het Kraaiennest gevonden

6 maart 2021. Terwijl de laatste werkzaamheden bijna voltooid zijn hebben weidevogels het Kraaiennest inmiddels weer gevonden. Medewerkers van ANV Vockestaert hebben grutto's, kieviten en scholeksters waargenomen, zo meldt de website van de vereniging. De Zuidplas is in de afgelopen periode geschikt gemaakt om te dienen als rust- en foerageergebied. Hiervoor is een groot deel van de Zuidplas nu ondiep water met verspreid liggende eilandjes. De schelpen zijn vandaag hierop uitgestrooid en zijn bedoeld als broedplaats voor kluten. Binnenkort worden nog enkele drijvende eilandje geplaatst, speciaal voor de visdiefjes. Rondom de plas is een hek met, binnenkort aan te brengen, prikkeldraad om mens en dier uit dit rustgebied te weren. Meer goed nieuws is dat de eerste fruitbomen inmiddels zijn geplant.


Scholeksters in de Zuidplas. Grutto's en kieviten lijken heen en weer te pendelen tussen de Wollebrand en hier.


Schelpen zijn uitgestrooid als broedplaats voor kluten.


De eerste (mini-)fruitbomen zijn geplant langs het fietspad Berckenrode.


Ook de kluten en enkele kieviten logeren in de Wollebrand

26 februari 2021. Inmiddels zijn ook enkele paartjes kluten aanbeland in de Wollebrand. Ook een groepje van ongeveer tien kieviten stonden bij elkaar te rusten. De weidevogels hebben de nieuw ingerichte plas van het Kraaiennest nog niet ontdekt, maar dat komt wellicht binnenkort, als de broedgebieden worden geïnspecteerd.


De eerste paartjes kluten bevolken de Wollebrand.


Het Kraaiennest is nog vrijwel leeg, op enkele ganzen en eenden na.

Eerste grutto's aangekomen in de waterberging van de Wollebrand

23 februari 2021. In de Wollebrand zijn de eerste grutto's al waargenomen op dinsdag 16 februari 2021. De zaterdag daarop zaten er ruim honderd in de ondiepe plas van de waterberging. Even verderop in de plas bevonden zich nog enkele koppels wintertalingen. Het aantal grutto's en andere weidevogels zal in de komen dagen behoorlijk toenemen. Hopelijk vinden ze ook de nieuw ingerichte vogelplas van het Kraaiennest.


De eerste ca. 100 grutto's in de Wollebrand, de meeste rustend.


Op deze kaart zien je waar onze grutto's waren in april 2020. Kijk waar de grutto's met een GPS-zender op dit moment zijn op de website van Global Flyway Network, een onderzoeksproject van onder andere de Universiteit van Groningen.


Even verderop enkele koppeltjes Wintertalingen.

15 maart 2021

Midden-Delfland Nieuws
15 oktober: Midden-Delfland Vereniging zet Oostland in de kijker
9 oktober: Nostalgisch Boerenoogstfeest op de Adrianushoeve
30 september: Verrassend Boerenoogstfeest op 9 oktober 2021
25 september: Opening gerestaureerde hek Buitenplaats Hodenpijl
24 september: Beleef de historie van de Delflandse Trekvaarten, te voet, op de fiets of varend
12 september: Elfde Delfland zeilrace met historische zeilende Westlanders, een ode aan Midden-Delfland
28 augustus: Sfeervol poëziefestival "Dichter bij de Boerderij" in Midden-Delfland
21 augustus: Presentatie in de Oude Kerk in Maasland: SuperPlie: kunstwerk en muzieksculptuur: luister mee!!

Vorige pagina Naar boven Naar beneden Home pagina Informatie pagina Contact pagina