Mooi Dichtbij

Vorige pagina Naar boven Naar beneden Home pagina Informatie pagina Contact pagina
Ruimte maken voor ‘boeren met toekomst’  - 9 december 2021
=> Originele pagina.

Ruimte maken voor ‘boeren met toekomst’

9 december 2021. De Midden-Delfland Vereniging ziet ruimte voor innovatieve ontwikkelingen op het gebied van lokale, kleinschalige en duurzame voedselproductie, met nieuwe korte ketens (‘van boer tot bord’) en met oog voor weidevogels. De vereniging pleit voor een pilot of proefproject in Midden-Delfland om dit fenomeen te verkennen.

‘Wat vindt de vereniging hiervan, en wordt er actie ondernomen?’ Dit zijn vragen van leden over recente ontwikkelingen. De komst van de demoboerderij van Lely Industries in Schipluiden en de handhaving door de gemeente bij de Moestuinderij in Maasland trekken de meeste aandacht.

‘We gaan altijd overal achteraan en gaan daar waar nodig over tot actie’, aldus voorzitter Koos Karssen. ‘Of het gaat om bouwplannen, bomenkap, verkeersproblematiek, of grootschalige plannen van provincie of Rijk in ons gebied.’

Lely

De komst van Lely in Schipluiden veroorzaakt veel onrust in de directe omgeving en onder veel MDV-leden: ‘Hoe kan zo’n grote boerderij zich vestigen in een zeer landelijk en rustig gebied, past dat daar wel?’ Een gesprek tussen een aantal organisaties en de leiding van Lely bleek onvoldoende om de onrust weg te nemen. De gemeente Midden-Delfland is door de vereniging aangesproken over de vergunningverlening. Intensief overleg is gaande tussen de gemeente en het bedrijf over wat wel en wat er niet mag op de locatie aan de Zouteveenseweg. Wat voor iedereen daar geldt, geldt ook voor Lely.

Karssen: ‘Wij willen verdere aantasting van het landschap voorkomen, en willen een betere inpassing van gebouwen en installaties.’ En ook over de overlast voor het dorp en de inwoners houdt de vereniging de vinger aan de pols.


Demo boerderij Lely Schipluiden. Foto MDV.

Moestuinderij

Veel leden vragen zich af waarom de gemeente Midden-Delfland zo’n positieve ontwikkeling als de Moestuinderij verbiedt. Ook de vereniging ziet het als een positieve manier om de consument, vooral de stedeling, actief te betrekken bij duurzame lokale voedselproductie. Al laat de huidige bestemming zulke teelten daar nu niet toe. En ook hier betekent dat: wat geldt voor de een, geldt voor de ander.

De vereniging heeft de zaak met de gemeente besproken en aangedrongen op een oplossing. Karssen: ‘We blijven ons ervoor inzetten om innovatieve ontwikkelingen handen en voeten te geven.’ De vereniging pleit daarom voor nieuw beleid en voor een pilot of proefproject in Midden-Delfland voor lokale, kleinschalige en duurzame voedselvoorziening met nieuwe korte ketens en samenwerkingsverbanden.


Moestuinderij Maasland. Foto MDV.

Bron: Persbericht Midden-Delfland Vereniging 9 december 2021.

10 december 2021

Midden-Delfland Nieuws
21 mei: Open dag TinyHouse Midden-Delfland: roepnaam Kluit
17 mei: Mijlpaal van 50 Ommetjes in Midden-Delfland
14 mei: Nationale Molendag bij de Groeneveldse molen
11 mei: Aanmoedigingsprijs 2022 voor Pluktuin Schipluiden
9 mei: Boswachter Vlietlanden Guus van Oostwaard na ruim 40 jaar met pensioen
9 mei: Campagne Kuikens in het land, poes in de mand
9 mei: Kom naar buiten tijdens de Rotterdam de boer op!-dagen - 21 & 22 mei 2022
7 mei: Met Vockestaert de Boer op bij boer Paul Suijker in de Commandeurspolder

Vorige pagina Naar boven Naar beneden Home pagina Informatie pagina Contact pagina