Mooi Dichtbij

Vorige pagina Naar boven Naar beneden Home pagina Informatie pagina Contact pagina
Historie en Landschap van de Kerkpolder, het zuidelijk deel van de Lage Abtswoudse polder, het westelijk deel van de Zuidpolder van Delfgauw en de Akkerdijksche polder - 3 september 2014
=> Originele pagina.

Historie en Landschap van de Kerkpolder, het zuidelijk deel van de Lage Abtswoudse polder, het westelijk deel van de Zuidpolder van Delfgauw en de Akkerdijksche polder

3 september 2014. Op woensdag 3 september 2014 werd de publicatie 'Historie en Landschap van de Kerkpolder, het zuidelijk deel van de Lage Abtswoudsche polder, het westelijk deel van de Zuidpolder van Delfgauw en de Akkerdijksche polder' officieel overhandigd aan vertegenwoordigers van de gemeentebesturen van Delft, Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland.

Het boekje bevat een beschrijving van de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van deze polders, die tot de oudste van het Midden-Delflandgebied kunnen worden gerekend. Het boekje is gratis; lees het hele verhaal: download: Historie & Landschap; informatie over Midden-Delfland is mensenwerk hier!

De stichting Midden-Delfland is Mensenwerk heeft bij de totstandkoming van de Gebiedvisie Midden-Delfland 2025 beloofd de cultuurhistorische waarden van alle polders van Midden-Delfland in kaart te brengen. Eerder verschenen in deze serie al vijf ‘polderboekjes’ die tezamen een vijftiental polders omvatten. In samenwerking met de stichting Groen Goud is meerjarige ondersteuning verkregen van de Europese Unie, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Midden-Delfland.


Zuidkade met links de Kerkpolder en rechts de Zouteveense Polder.

De officiële presentatie vond plaats op 3 september 2014 op de boerderij van Natuurmonumenten bij de Ackerdijkse Plassen. Na een inleiding met de belangrijkste inzichten, werden de eerste exemplaren van het boekje overhandigd aan de drie betrokken gemeentebesturen; Stephan Brandligt (wethouder Duurzame ontwikkeling, Delft), zijn collega Jaap van Staalduine (wethouder Ruimtelijke ordening en Buitengebied, Pijnacker-Nootdorp) en Piet Houtenbos (wethouder Monumenten, Midden-Delfland).


Elzen broekbos bij de Ackerdijkse Plassen.

Toelichting

Het boekje bevat een beschrijving van de geologische, waterstaatkundige en bestuurlijke situatie, van de bewoningsgeschiedenis en van enkele oude en nieuwe landschappelijke bijzonderheden in dit deel van Midden-Delfland. Het boekje vervolgt met de monumentale waarden van boerderijen en andere gebouwen, de jonge en afwijkende bebouwing en sluit af met een beknopt overzicht van de meest waardevolle landschapsclusters. Onderscheidend in deze publicatie is de systematische beschrijving, op basis van nieuwe inzichten, van de ontginningsgeschiedenis van het gebied rond Delft.


De Delftsche Schie.

Het boekje bevat zeer veel foto´s en negen kaartjes die de beschrijvingen duidelijk samenvatten en is op de site van de stichting kosteloos te downloaden: www.mdmw.nl.

Waardevolle ensembles en structuren

Het boekje besluit met een lijst van waardevolle ensembles en structuren die behouden, en wellicht, versterkt zouden moeten worden (zie ook het kaartje):

 1. Tramkade: tuinderswoningen uit verschillende perioden, café Delfland en beginpunt Tanthofkade.
 2. Vroegere gemeente en buurtschap Hodenpijl met voormalige kerk, r.-k. begraafplaats, Kerkbrug, boerderijen en voormalige buitenplaats.
 3. Ensemble boerderij Abbestee en Schout-Jansbrug.
 4. Fundering kasteel Keenenburg (archeologisch monument), herbouwd torentje, oude kasteelwaterloop, bosschage en restant dijkje langs Zouteveenseweg.
 5. Middeleeuwse terpenstrook op de overgang van veen en klei op veen.
 6. Abtswoude: lint van boerderijen uit verschillende perioden.
 7. Schieweg: lint van historische boerderijen en gebouwen waaronder gemaal met jaagpadbruggetje.
 8. Rotterdamseweg: concentratie van boerderijen, scheepswerf met arbeiderswoningen en zondagschool.
 9. Kreekruggen met Romeinse bewoning en verkaveling.
 10. Buurtschap (De) Zweth met ophaalbrug over de Berkelsche Zweth en restaurant De Zwethheul.
 11. Middeleeuws bewoningslint met kasteel Ruiven.
 12. Ackerdijkse Plassen, Oude Lee (veenrivier, nu molensloot) en historische boerderij.
 13. Ensemble met kade, ophaalbrug en schutsluit aan het einde van de Berkelsche Zweth.
 14. Oude waterkerende kades: Zuidkade, Tanthofkade, Mandjeskade (zichtlijnen).
 15. Kade langs de Berkelsche Zweth (zichtlijnen).

Dit boekje is het voorlaatste deel van een serie die voor alle polders van het gehele Midden-Delflandgebied wordt uitgevoerd. Het laatste deel verschijnt najaar 2014 met de Dorppolder, Kralingerpolder en Oude Campspolder.

Bron: Persbericht Stichting Midden-Delfland is Mensenwerk 28 augustus 2014

03 september 2014

Midden-Delfland Nieuws
23 maart: Cadeau voor Pijnacker-Nootdorp: Walnotenboom symboliseert goede samenwerking gemeente Pijnacker-Nootdorp en Staatsbosbeheer
8 maart: Plonie van den Ende - Smalfilm flitsen uit Den Hoorn ZH 1965-1983
2 maart: Rijswijk, de Midden-Delfland Vereniging komt 13 maart naar je toe!
27 februari: Start weidevogelbroedseizoen en excursies
20 februari: Expositie Nationaal Sleepvaart Museum Maassluis: 'Bouwen voor het Buitenland'
18 februari: Carnavalsoptocht in 't Bukkersgat (De Lier) - Ut Tochie
15 februari: Nieuwe windas langs de Vlaardingsevaart bij de Zonnehoeve in Vlaardingen
12 februari: Midden-Delfland Halve Marathon, de 17de editie

Vorige pagina Naar boven Naar beneden Home pagina Informatie pagina Contact pagina