Mooi Dichtbij

Vorige pagina Naar boven Naar beneden Home pagina Informatie pagina Contact pagina
Glas voor gras
=> Originele pagina.

Glas maakt plaats voor gras

Op vrijdag 7 maart markeerden gedeputeerde Rik Janssen van de provincie Zuid-Holland en wethouder Hans Horlings de gestage voortgang van het saneren van verspreid liggende glastuinbouwkassen in de gemeente Midden-Delfland. Als de kassen weg zijn, komt er weidelandschap voor in de plaats. Het verwijderen van de kassen wordt door het Rijk en de provincie gefinancierd vanuit het IODS-programma, de Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam, en het programma Hof van Delfland. Het IODS-programma heeft tot doel om, naast de aanleg van een goed ingepaste A4 Delft-Schiedam, de kwaliteiten van Midden-Delfland te versterken door maatregelen voor landschap, natuur, recreatie en duurzame melkveehouderij.

Verouderde kassen worden vervangen door weiland

Midden-Delfland kenmerkt zich door het open veenweide landschap met karakteristieke vergezichten. Verspreid liggende oude kassen in het gebied dragen daar niet aan bij. Vandaar dat ze worden weggehaald. Het landschap knapt hiervan aanzienlijk op. Op verschillende locaties is dit nu te zien. Na sanering wordt de grond ingericht als weiland en ter beschikking gesteld aan melkveehouders in het gebied. Zij zijn met de ‘koe in de wei’ de dragers van het gebied.


Gedeputeerde Rik Janssen van de provincie Zuid-Holland (links) en wethouder Hans Horlings van de gemeente Midden-Delfland lichten samen een glasplaat uit de kas aan de Kwakelweg 16 in Maasland. Verouderde kassen maken ook hier plaats voor weiland; foto Hans de Lijser.

Nieuwe toekomst ondernemers

Het verwijderen van de oude kassen draagt niet alleen bij aan de kwaliteit van het landschap. Ook de kwekers zelf zijn er mee geholpen. De glastuinbouwbedrijven hadden geen ruimte meer om uit te breiden. Met de subsidie van de overheid kon een aantal bedrijven worden opgekocht. Dat gaf de ondernemers de mogelijkheid ergens anders hun bedrijf voort te zetten.

Kwaliteitsimpuls landschap

Wethouder Agrarische Zaken en Landschapsontwikkeling Hans Horlings is trots op het behaalde resultaat: ‘Van de 30 hectare kassen die we willen saneren, is inmiddels 22 hectare aangekocht.’ Aankoop gebeurt op basis van vrijwilligheid van de kwekers, er is geen verplichting. Horlings: ‘Ik hoop dat de kwekers die we nog op het oog hebben, ook willen verkopen en meewerken aan verwijdering van de kassen. Is dat niet het geval, dan kijken we naar andere mogelijkheden om te investeren in de kwaliteit van ons karakteristieke landschap. Voor nu ben ik zeer tevreden met de resultaten. Als gemeente hebben we de lat hoog gelegd. Daar plukken we nu met z’n allen de vruchten van. Van de bedrijven die zijn aangekocht, is straks nagenoeg niets meer te zien: geen glas en geen schuren. We hebben maximale ruimtelijke kwaliteitswinst geboekt!’


Het IODS plaatst bordjes op plaatsen waar subsidie voor verbetering werd uitgeven.

Stevige vooruitgang

Gedeputeerde Rik Janssen sloot zich aan bij de woorden van Horlings: ‘Ik heb vanmiddag gezien dat Midden-Delfland aanzienlijk opknapt van het saneren van kassen. Mijn complimenten voor de aanpak vanuit de gemeente. In een bredere IODS betekenis is het sowieso goed om te ervaren dat steeds meer IODS projecten tot resultaat komen. Op het gebied van recreatie, natuur en het versterken van de melkveehouderij wordt stevige vooruitgang geboekt. En belangrijk: de aanleg van de A4 Delft- Schiedam ligt op koers. Eind 2015 is alles klaar en dan zullen we zien dat de aanleg van de rijksweg en een stimulans voor de Nederlandse economie samen kan gaan met meer groen, meer recreatie en meer koeien in de wei. Dat is uniek voor Nederland.’

Aanvullende informatie Programma IODS

De provincie Zuid-Holland startte in 2000 met regionale en maatschappelijke partijen* het programma IODS (Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam). IODS is een gebiedsgericht programma waarmee de aanleg van de A4 Delft - Schiedam is aangegrepen om ook de kwaliteit van Midden-Delfland en het stedelijk gebied tussen Schiedam en Vlaardingen te vergroten. Op 2 september 2010 ondertekenden de partijen de bestuurlijke overeenkomst Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam (IODS). In deze overeenkomst spraken partijen met elkaar af dat, naast de doortrekking van de A4 tussen Delft en Schiedam, het gebied Midden-Delfland wordt versterkt door maatregelen voor landschap, natuur en recreatie. In het IODS-convenant in het kader van de aanleg van de A4 is de sanering van verspreid liggende glastuinbouw opgenomen als één van de kwaliteitsprojecten.

De aanleg van de A4 Delft-Schiedam is inmiddels in volle gang. In april 2012 is het startschot voor de aanleg gegeven. De andere IODS-projecten zijn in uitvoering en hebben ook hun eerste mijlpalen behaald. Eind 2015 moeten de aanleg van de A4 en IODS-projecten gereed zijn.

*Het ministerie, de Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Delft, Schiedam, Vlaardingen en Midden-Delfland, het Hoogheemraadschap van Delfland, maatschappelijke organisaties en belangengroeperingen. Meer op www.iods.nl.

Bron: Persbericht gemeente Midden-Delfland 7 maart 2014.

09 maart 2014

Midden-Delfland Nieuws
23 maart: Cadeau voor Pijnacker-Nootdorp: Walnotenboom symboliseert goede samenwerking gemeente Pijnacker-Nootdorp en Staatsbosbeheer
8 maart: Plonie van den Ende - Smalfilm flitsen uit Den Hoorn ZH 1965-1983
2 maart: Rijswijk, de Midden-Delfland Vereniging komt 13 maart naar je toe!
27 februari: Start weidevogelbroedseizoen en excursies
20 februari: Expositie Nationaal Sleepvaart Museum Maassluis: 'Bouwen voor het Buitenland'
18 februari: Carnavalsoptocht in 't Bukkersgat (De Lier) - Ut Tochie
15 februari: Nieuwe windas langs de Vlaardingsevaart bij de Zonnehoeve in Vlaardingen
12 februari: Midden-Delfland Halve Marathon, de 17de editie

Vorige pagina Naar boven Naar beneden Home pagina Informatie pagina Contact pagina