Mooi Dichtbij

Vorige pagina Naar boven Naar beneden Home pagina Informatie pagina Contact pagina
Haaglanden in de Romeinse tijd - De wisselwerking tussen Romeinen en Cananefaten
=> Originele pagina.

Haaglanden in de Romeinse tijd - De wisselwerking tussen Romeinen en Cananefaten

19 juli 2014. De afgelopen tientallen jaren werd bij een groot aantal opgravingen duidelijk dat de Romeinen aan het begin van onze jaartelling in Haaglanden veel sporen achterlieten. Ook de inheemse bevolking profiteerde van de aanwezigheid van de nabij gelegen stad Forum Hadriani. Alle informatie werd onlangs samengevoegd en dit leidde tot een interessante lesbrief voor het voortgezet onderwijs. Deze lesbrief is natuurlijk ook lezenswaardig voor iedereen die zich in de geschiedenis van Haaglanden wil verdiepen. De lesbrief en opdrachten zijn digitaal beschikbaar (zie onderaan).

Tijdens een openbare geschiedenisles in het CLD (Christelijk Lyceum Delft) op 16 mei 2014 werd de lesbrief gepresenteerd. Jean-Paul Bakx (Archeologie Delft) vertelde over het archeologisch onderzoek rond Delft, en in het bijzonder in de Harnaschpolder, waar bewoning uit de Romeinse periode werd aangetroffen. Auteur Jacques Moerman ging nader in op de relatie tussen de Romeinen en de inheemse bevolking in Haaglanden en Forum Hadriani (Voorburg) en de ontwikkeling van de lesbrief, waarna hij de lesbrief overhandigde aan de aanwezigen en de teamleider vwo van het CLD.

De lesbrief is samengesteld door Jacques Moerman (historicus), met medewerking van Hans Koot (archeoloog gemeente Rijswijk), Rita Bakker (Stadsgewest Haaglanden) en Thea de Langen (Erfgoedhuis Zuid-Holland). Het is onderdeel van het RAS-programma Cultuurparticipatie Haaglanden 2009-2012 waarin het stadsgewest Haaglanden samen met de regiogemeenten samenwerkten in een project dat zich richtte op de cultuurhistorische identiteit van de regio. Het Erfgoedhuis Zuid-Holland stelt de lesbrief en het vragenformulier de komende jaren ter beschikking aan de scholen.

Jean-Paul Bakx over bewoning in Haaglanden in de Romeinse tijd; Als beloning voor iedereen een stukje van de 'Romeinse taart'.

De lesbrief en het opdrachtenformulier zijn ook digitaal beschikbaar:

20 juli 2014

Midden-Delfland Nieuws
23 maart: Cadeau voor Pijnacker-Nootdorp: Walnotenboom symboliseert goede samenwerking gemeente Pijnacker-Nootdorp en Staatsbosbeheer
8 maart: Plonie van den Ende - Smalfilm flitsen uit Den Hoorn ZH 1965-1983
2 maart: Rijswijk, de Midden-Delfland Vereniging komt 13 maart naar je toe!
27 februari: Start weidevogelbroedseizoen en excursies
20 februari: Expositie Nationaal Sleepvaart Museum Maassluis: 'Bouwen voor het Buitenland'
18 februari: Carnavalsoptocht in 't Bukkersgat (De Lier) - Ut Tochie
15 februari: Nieuwe windas langs de Vlaardingsevaart bij de Zonnehoeve in Vlaardingen
12 februari: Midden-Delfland Halve Marathon, de 17de editie

Vorige pagina Naar boven Naar beneden Home pagina Informatie pagina Contact pagina