Mooi Dichtbij

Vorige pagina Naar boven Naar beneden Home pagina Informatie pagina Contact pagina
Blankenburgtunnel en -verbinding
=> Originele pagina.

De Blankenburgtunnel en -verbinding in 2014

Op deze pagina het verdere verloop van de omstreden Blankenburgtunnel en -verbinding van de snelwegen A15 en A20. Wat verscheen er eerder....

Tunnelnieuws van 'achter de schermen'

30 april 2014. Nadat er in de Tweede Kamer in december 2013 net geen meerderheid bleek voor uitstel of heroverweging van het Blankenburgtunnelbesluit, werd het even stil. Maar van ‘achter de schermen’ is er alweer van alles te melden!

De structuurvisie voor de Blankenburgtunnel heeft de Tweede Kamer inmiddels gepasseerd, maar ook de Eerste Kamer moet haar goedkeuring nog geven. Nadat de minister tot twee keer toe schriftelijke vragen (van Groen Links en SP) niet naar tevredenheid van de Eerste Kamer had beantwoord, werd zij ‘op het matje geroepen’. Minister Schultz heeft ook in dat mondelinge overleg de Eerste Kamer niet meteen kunnen overtuigen. Zij heeft toegezegd dat zij een schriftelijke reactie zal geven op de brief van Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland aan de Eerste Kamer. De discussie draait om de fundamentele vraag of de minister haar Blankenburgtunnelbesluit niet baseert op achterhaalde verkeersgroeicijfers.

Wij volgen deze discussie uiteraard met grote belangstelling en houden u op de hoogte. Alhoewel het ministerie graag anders wil doen geloven, is nog allerminst zeker of deze achterhaalde zesbaanssnelweg van 1,2 miljard euro er ook echt komt!

Overigens is de publicatie van het ontwerp-Tracébesluit voor de aanleg van de Blankenburgtunnel verschoven van 2014 naar 2015. Wij zullen hier te zijner tijd zeker op reageren, als spreekbuis van zoveel mensen die zich zorgen maken over de komst van snelweg. Daarnaast hebben we van ons laten horen over het Milieueffectrapport. Lees ook dit...

Bron: persbericht Natuurmonumenten 30 april 2014.

Drie varianten van het Blankenburg tracé

27 maart 2014. Rijkswaterstaat dendert door met de plannenmakerij voor de Blankenburgtunnel, de verbinding van de snelwegen A15 en A20. Over nut en noodzaak wordt niet veel gesproken. Er wordt ervan uitgegaan dat de verbinding er komt! In februari 2014 waren er informatieavonden in Rozenburg en Vlaardingen. Het is de bedoeling dat eind 2014 het ontwerptracébesluit wordt vastgesteld. Dan volgt eind 2015 de vaststelling van het tracébesluit. De bouw staat gepland voor 2017-2020. Op de speciale website is alles te vinden over dit project en kunnen reacties gegeven worden in een forum: www.blankenburgverbinding.nl. Hier zijn ook de drie varianten van het tracé te vinden:

30 april 2014

Midden-Delfland Nieuws
23 maart: Cadeau voor Pijnacker-Nootdorp: Walnotenboom symboliseert goede samenwerking gemeente Pijnacker-Nootdorp en Staatsbosbeheer
8 maart: Plonie van den Ende - Smalfilm flitsen uit Den Hoorn ZH 1965-1983
2 maart: Rijswijk, de Midden-Delfland Vereniging komt 13 maart naar je toe!
27 februari: Start weidevogelbroedseizoen en excursies
20 februari: Expositie Nationaal Sleepvaart Museum Maassluis: 'Bouwen voor het Buitenland'
18 februari: Carnavalsoptocht in 't Bukkersgat (De Lier) - Ut Tochie
15 februari: Nieuwe windas langs de Vlaardingsevaart bij de Zonnehoeve in Vlaardingen
12 februari: Midden-Delfland Halve Marathon, de 17de editie

Vorige pagina Naar boven Naar beneden Home pagina Informatie pagina Contact pagina