Mooi Dichtbij

Vorige pagina Naar boven Naar beneden Home pagina Informatie pagina Contact pagina
A4 informatiecentrum: themazaterdag: de A4 Delft-Schiedam in beeld

De A4 Delft-Schiedam ontwikkelingen in 2014

Op deze pagina het verdere verloop van dit veelbesproken stukje snelweg. Wat verscheen er over de A4 in de afgelopen jaren? Lees het hier.

Beplantingsplan voor nieuwe A4 door Midden-Delfland

17 november 2014. In het beplantingsplan voor de nieuwe A4 door Midden-Delfland staat vastgelegd dat Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie A4all verspreid over het hele tracé 6692 bomen moeten planten. Daarmee voldoen zij in iedere gemeente aan de herplantingsplicht waarbij elke gekapte boom gecompenseerd moet worden. Het gaat deels om losse bomen en deels om bosplantsoen. In Schiedam komen 4632 bomen terug voor 4187 gekapte exemplaren. In Vlaardingen worden 633 bomen geplant, waar er 570 zijn weggehaald. Ook komt in die gemeente bijna 2,6 hectare nieuw bosplantsoen, omdat daar ruim 4300 m2 is verdwenen. In Midden-Delfland worden 87 gekapte bomen vervangen voor 956 nieuwe.

De invulling van het geplande tunneldak tussen Schiedam en Vlaardingen is nog niet exact bekend is. Wel is bekend dat de aannemers op het tunneldak 133 bomen willen planten en dat daar nog eens 150 bomen van de gemeente bij moeten komen. De geluidsschermen langs het nieuwe deel van de A4 krijgen aan de achterkant allemaal begroeiing. De landschapsarchitecten willen er vooral wilde wingerd laten groeien. Het beplantingsplan is opgesteld in samenwerking met het landschapsarchitectenbureau Bosch Slabbers uit Den Haag.

Bron: Groene Ruimte.


A4 informatiecentrum: themazaterdag: de A4 Delft-Schiedam in beeld

4 oktober 2014. Het A4 informatiecentrum aan de Woudweg is elke eerste zaterdag van de maand geopend. Op deze zaterdag was het thema 'in beeld'. Met een fotopresentatie kreeg het publiek een goede indruk van de huidige situatie van de bouw van de A4. Luchtfoto's van de werkzaamheden vanaf de Kruithuisweg bij Delft tot en met het Kethelplein kwamen voorbij. Voor de liefhebbers waren zes van deze foto's afgedrukt om mee naar huis te nemen. Meer informatie over de A4 is hier te lezen.


Kijkje in de bak vanaf de Woudweg richting de landtunnel.


De ontwerptekeningen worden steeds aandachtig bekeken.


De nieuwe lus vanuit de Beneluxtunnel richting Hoek van Holland is nu in gebruik.


Collage van de zes luchtfoto's die voor alle bezoekers beschikbaar zijn.


Dag van de Bouw in de landtunnel A4

24 mei 2014. Veel grote bouwprojecten waren even open voor geïnteresseerd publiek dat zo de vorderingen van deze bouw- en kunstwerken kon beoordelen. In Delft konden de spoortunnel en het nieuwe ziekenhuis bekeken worden. Bij Schiedam en Vlaardingen waren het de landtunnel en het aqua-ecoduct in de snelweg A4 waar men een kijkje kon nemen. Met name de tunnel ziet er indrukwekkend uit; op het bouwterrein werd wel duidelijk dat er nog heel veel werk moet worden verzet voordat eind volgend jaar dit stukje A4 tussen Delft en Schiedam geopend kan worden. Met dank aan Erik van der Zalm voor de foto's.
Klik voor meer informatie over de grootste natuurbrug van Nederland.

Rijkswaterstaat informatiedag over de vorderingen in 2013 en plannen voor 2014

In het informatiecentrum van Rijkswaterstaat voor de aanleg van de snelweg A4 tussen Delft en Schiedam aan de Woudweg werd op 11 januari informatie gegeven over de vorderingen in 2013 en de plannen voor 2014. De grote publieke belangstelling maakte duidelijk dat dit onderwerp behoorlijk leeft in Schiedam, Vlaardingen en Midden-Delfland. Drie maal werd een presentatie gegeven waarin met veel foto's van de vorderingen werden getoond. De presentatie is op internet aanwezig als een Prezi. Voor de resterende vragen waren hulpvaardige mensen van Rijkswaterstaat aanwezig. Hoogtepunten van de resultaten uit 2013 zijn:

  • Kethelplein: hier werd een tunnelviaduct afgebouwd en ingeschoven op zijn definitieve locatie.
  • Het tramviaduct tussen Schiedam en Vlaardingen werd in slechts drie maanden gerealiseerd, waarna de tramverbinding kon worden hervat.
  • Oostveenseweg: viaduct is klaar en in gebruik genomen.
  • De landtunnel tussen Schiedam en Vlaardingen werd aangelegd. Drie maanden heien met acht heistellingen en 3000 palen zorgden voor de fundering. De ruwbouw is nu grotendeels gereed.
  • De aanleg van het eco-aquaduct zijn opgestart vorderen gestaag.

De belangrijkste plannen voor 2014 zijn per kwartaal aangegeven:

  • Kwartaal 1: Begin werkzaamheden voor de halfverdiepte ligging tussen de Oostveenseweg en Kruithuisweg; afronding betonwerk eco-aquaduct; ontgraving verdiepte ligging; openstelling viaduct in de Woudweg; aanbrengen geluidsschermen bij het Kethelplein.
  • Kwartaal 2: Begin aanleg viaduct in de Zuidkade; landtunnel wind/waterdicht en aanbrengen van apparatuur; verbinding A4 Benelux-A20 Rotterdam in gebruik.
  • Kwartaal 3: Ontgraving halfverdiepte deel; diepste punt verdiepte ligging bereikt; verbinding A4 Benelux-A20 Hoek van Holland in gebruik.
  • Kwartaal 4: Asfaltering landtunnel en nabij Delft; Zuidkade viaduct open; afronding geluidschermen Kethelplein.

De geplande opening van dit stukje A4 snelweg is nog steeds einde 2015.

=> Originele pagina.
Midden-Delfland Nieuws
21 mei: Feestweek Vlaardingen 750 jaar stadsrechten
13 mei: Windas bij de Zonnehoeve officieel in gebruik genomen
10 mei: Dag van het kasteel, 29 mei Tweede Pinksterdag, kasteel Keenenburg in Schipluiden
29 april: Afzinkmoment Maasdeltatunnel van tunnelsegment Isabella afgebroken
29 april: Met Vockestaert de Boer op bij Hoeve Rust-hoff in de Aalkeetbuitenpolder
27 april: De drie dorpen van Midden-Delfland vierden Koningsdag op eigen wijze
19 april: Met Vockestaert de Boer op: Hoeve Rust-hoff, zaterdag 29 april
17 april: Vroege Vogelexcursie Kraaiennest

Vorige pagina Naar boven Naar beneden Home pagina Informatie pagina Contact pagina