Mooi Dichtbij

Vorige pagina Naar boven Naar beneden Home pagina Informatie pagina Contact pagina
Kringloopboeren uit Midden-Delfland ontvangen Kringlooprapport
=> Originele pagina.

Kringloopboeren uit Midden-Delfland ontvangen Kringlooprapport

21 april 2012. Voorafgaand aan de start van het recreatieseizoen op 21 april, 'Met Vockestaert de boer op', was er een feestelijke bijeenkomst op de boerderij van Arnold van Adrichem in Schipluiden waarop de kringloopboeren van Midden-Delfland hun eerste kringlooprapport ontvingen. Dit rapport is ontworpen door BVBoerenverstand en geeft inzicht in de kringloopcijfers. Met dit keurmerk garandeert BVBoerenverstand enerzijds de duurzaamheids (milieu) prestaties en schept ze anderzijds nieuwe mogelijkheden om belonen en betalen voor prestaties te realiseren. De basis is de mineralenbalans, BEX/BEA/BEP en het CLM rapport over certificering van gesloten kringlopen.

Wethouders uit de gemeente Rotterdam, Alexandra van Huffelen, uit Den Haag, Rabin Baldewsingh en uit Midden-Delfland vroegen de boeren te laten zien wie ze zijn en hoe duurzaam boeren, onder andere via het kringloopcertificaat, handen en voeten krijgt.

De kringloopboeren kregen ook een bordje met QR-code uitgereikt. Het is de bedoeling dit bordje te plaatsen aan de openbare weg. Door het scannen van deze code met een mobiele telefoon kan een passant een webpagina geopend waar een profiel van de betreffende kringloopboer staat. De nieuwe website: Midden in Delfland, bevat alle profielen van de kringloopboeren.

Studie- en innovatieprogramma “Kringloopboeren Midden-Delfland”

Ondernemers, overheden en burgers geven samen vorm aan in het studie- en innovatieprogramma “Kringloopboeren Midden-Delfland”. In dit programma werken de melkveehouders, met en voor de omliggende steden, aan een veilig, aantrekkelijk,‘eetbaar’ en open agrarisch cultuurlandschap. Het weerbaar maken van eigen bedrijf en ondernemerschap verstrekt de bedrijfskracht. Het realiseren van een wederkerige relatie tussen stad en land versterkt de gebiedskracht. De bedrijfskracht krijgt vooral vorm in de studiegroepen. In het Innovatieprogramma staat het versterken van de gebiedskracht centraal. Beide onderdelen zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

De achtergrond

Het programma Kringloopboeren Midden-Delfland is mogelijk gemaakt door financiering vanuit het IODS kwaliteitsproject “pilot groen ondernemen”, de inzet van participerende gebiedsor­ganisaties en de melkveehouders. Het programma is geïnitieerd door LTO Delflands Groen en wordt actief begeleid door de gemeente Midden-Delfland. De melkveehouders hebben als fundament onder het programma de kringlooplandbouw gelegd. Op dit fundament worden strategie en activiteiten nu verder opgebouwd.

Meer informatie:

Bron: Persbericht gemeente Midden-Delfland 12 april 2012.

30 oktober 2019

Midden-Delfland Nieuws
5 juni: Activiteiten en programma Midden-Delfland Dag 17 juni 2023
29 mei: Sfeervolle eerste 'Dag van het kasteel' in de kasteeltuin van de Keenenburg
21 mei: Feestweek Vlaardingen 750 jaar stadsrechten
13 mei: Windas bij de Zonnehoeve officieel in gebruik genomen
10 mei: Dag van het kasteel, 29 mei Tweede Pinksterdag, kasteel Keenenburg in Schipluiden
29 april: Afzinkmoment Maasdeltatunnel van tunnelsegment Isabella afgebroken
29 april: Met Vockestaert de Boer op bij Hoeve Rust-hoff in de Aalkeetbuitenpolder
27 april: De drie dorpen van Midden-Delfland vierden Koningsdag op eigen wijze

Vorige pagina Naar boven Naar beneden Home pagina Informatie pagina Contact pagina