Mooi Dichtbij

Vorige pagina Naar boven Naar beneden Home pagina Informatie pagina Contact pagina
"DE STAND VAN ZAKEN", expositie van Nico Berkhout - 4 juli - 13 augustus 2009 - Dorpshoeve Schipluiden
=> Originele pagina.

Expositie "Landschappen langs de Vlaardingsevaart"

Op zaterdag 8 augustus om 14.30 uur vindt de opening plaats van de expositie "Landschappen langs de Vlaardingsevaart" van Nico Berkhout uit Schipluiden in het voormalige kerkgebouw van Op Hodenpijl. De expositie is verder de gehele maand augustus te zien tijdens de openingsuren van Op Hodenpijl. Voor meer informatie de speciale pagina


Expositie "De stand van Zaken" in de Dorpshoeve

4 juli. Nico Berkhout uit Schipluiden had een laatste wens: zijn werk exposeren voor de gemeenschap van Schipluiden en Midden-Delfland. Ongeveer drie maanden geleden kreeg hij te horen dat hij ongeneeslijk ziek was. In de laatste weken die er voor hem nog over waren, schilderde hij in een razend tempo zijn laatste werken op de tuin van zijn broer in de Duifpolder. Hij wilde aan iedereen laten zien hoe ver hij met zijn ideeën en schildertechnieken was gekomen. Nico mocht de opening van zijn expositie niet meer zelf meemaken...

Veel familie en bekenden kwamen op deze warme zaterdagmiddag samen in de Dorpshoeve in Schipluiden. Dorpsgenote Marja van Bijsterveldt sprak in haar openingtoespraak over het mooie Schipluiden en het prachtige landschap van Midden-Delfland. Nico vond veel inspiratie langs de Vlaardingsevaart, waar bij (hectometer)paal 56 de tuin van zijn vader, en nu van zijn broer, ligt. Op veel van zijn schilderijen figureert deze 'vaart' tijdens alle seizoenen en weersomstandigheden. Nico schilderde ook portretten van mensen, zijn 'koppen'. Hij schilderde enige jaren geleden de kinderen van Marja en ook van vele andere grote en kleine dorpsgenoten. De openingshandeling verrichtte Marja samen met José, de echtgenote van Nico, en bestond uit de onthulling van Nico's impressie van Schipluiden en de Paardenbrug over de Gaag (zie onder aan de pagina).

In Augustus is er Op Hodenpijl een tweede expositie van Nico Berkhout met als titel: "Landschappen langs de Vlaardingse vaart".

"DE STAND VAN ZAKEN", expositie van Nico Berkhout

Van 4 juli tot 13 augustus is er in de Dorpshoeve te Schipluiden de expositie 'De Stand van Zaken' te bekijken met recent werk van Schipluidenaar Nico Berkhout. Nico's werk bestaat vooral uit schilderijen en tekeningen, waarvoor hij in de afgelopen jaren eigen technieken ontwikkelde. Zijn nog resterende tijd wil hij gebruiken om zijn oeuvre af te ronden, te exposeren en te documenteren. 
De expositie wordt op zaterdag 4 juli om 14.00 uur officieel geopend door Marja van Bijsterveldt.  

...Nico Berkhout is op 27 juni overleden; de uitvaartplechtigheid was op 3 juli 2009. Het was zijn uitdrukkelijke wens zijn tentoonstellingen doorgang te laten vinden, zowel in de Dorpshoeve als Op Hodenpijl...

Nico Berkhout is al lang actief als fotograaf van onder ander de flora en fauna van Schipluiden en omgeving. Tijdens een eerste ziekteperiode, 1997-1998, is hij zich vooral gaan toeleggen op het tekenen en schilderen. Hierbij ontwikkelde hij zijn eigen technieken. Dit resulteerde in een groot aantal tekeningen, aquarellen en schilderijen van landschappen en portretten, vaak gegroepeerd in verschillende thema's. Als materiaal gebruikte hij veelal papier en karton. Ook ontwikkelde hij een schildertechniek op gipsplaat. Af en toe nam hij de gelegenheid aan om zijn werk te exposeren. 

Weer terug aan het werk in zijn reguliere baan is hij in zijn vrije tijd blijven doorwerken aan de ontwikkeling van zijn oeuvre, in de verwachting dat hij na zijn pensioen dit verder kon uitbouwen en zijn techniek nog verder verbeteren. Helaas zal het niet zover komen.....een nieuwe kanker is hem definitief aan het slopen. In een razend tempo heeft hij nog een aantal landschappen geschilderd om aan te geven hoe hij de nabije ontwikkeling ziet...

In zijn expositie "DE STAND VAN ZAKEN" toont Nico Berkhout de uitkomst van dat inzicht van de afgelopen maanden.

"LANDSCHAPPEN LANGS DE VLAARDINGSE VAART"

Deels tegelijkertijd met de expositie in de Dorpshoeve is Op Hodenpijl in de maand augustus de expositie "LANDSCHAPPEN LANGS DE VLAARDINGSE VAART" te zien met werken die gemaakt zijn in de afgelopen najaar- en winterperiode. Meer informatie volgt...

Bekijk ook: Willem en Nico 'Beelden uit de Polder'.

Het is de kunst

kunst maak ik niet
ik leg slechts schoonheid vast
in de ruimste zin van het woord
tenminste dat vind ik

 

 

 

Ik gebruik hiervoor alle soorten materialen en technieken waarmee ik denk dat de vastgelegde schoonheid het best tot zijn recht komt en die nodig zijn voor een bepaald onderwerp en vormgeving: fotografie, schilderstechnieken van stucwerken tot aquarel, van olieverven tot acryl, schetsen en tekeningen, pen en potlood ...zelfs beelden van klei.

Ik doe dit al vele jaren, aanvankelijk zoekend en schoorvoetend. Maar naarmate de tijd verstrijkt en de vastgelegde schoonheid steeds meer mijn beeld van die schoonheid weergeeft, moet ik dat ook aan anderen kunnen laten zien. Veel van mijn werk is gemaakt in de jaren 1997 en 1998, toen ik echt ben gaan werken als extra afleiding bij een eerste kanker..... verdergaand in de tijd tot heden ontstonden ieder jaar een aantal nieuwe werken en ontdekkingen van nieuwe technieken. Ik bouwde zo een stevige basis voor de toekomst met een uitgebreide inventarisatie van allerhande technieken, verzameling van ideeën en vormen en van voorschetsen, aantekeningen, fotografieën, technieken en experimenten. Zo zou ik klaar zijn voor de toekomst die ik, als ik met pensioen zou gaan,...... zou uitbloemen...., beter nog, een explosie van werk zou moeten gaan opleveren.

Toen kwam de tweede kanker.... wat rest is slechts nog in een razend tempo aangeven wat ik wilde laten zien en waar ik op dit moment tenslotte dacht uit te komen.... Er resteert geen tijd om nog nieuwere ideeën of technieken te ontwikkelen om de schoonheid optimaal vast te leggen.

Mijn exposities gaan dan ook over een periode, over een soort techniek of over een thema en moeten worden geplaatst binnen al die andere werken die in diezelfde tijd werden gemaakt. Perioden in mijn leven zullen soms herkenbaar zijn en zullen tot uitdrukking komen in de onderwerpen, de interpretatie of toegepaste techniek.

Nico Berkhout, juni 2009

Midden-Delfland Nieuws
5 juni: Activiteiten en programma Midden-Delfland Dag 17 juni 2023
29 mei: Sfeervolle eerste 'Dag van het kasteel' in de kasteeltuin van de Keenenburg
21 mei: Feestweek Vlaardingen 750 jaar stadsrechten
13 mei: Windas bij de Zonnehoeve officieel in gebruik genomen
10 mei: Dag van het kasteel, 29 mei Tweede Pinksterdag, kasteel Keenenburg in Schipluiden
29 april: Afzinkmoment Maasdeltatunnel van tunnelsegment Isabella afgebroken
29 april: Met Vockestaert de Boer op bij Hoeve Rust-hoff in de Aalkeetbuitenpolder
27 april: De drie dorpen van Midden-Delfland vierden Koningsdag op eigen wijze

Vorige pagina Naar boven Naar beneden Home pagina Informatie pagina Contact pagina