Mooi Dichtbij

Vorige pagina Naar boven Naar beneden Home pagina Informatie pagina Contact pagina
380 kV door Midden-Delfland? Nee, liever niet
=> Originele pagina.

380 kV bovengronds door Midden-Delfland? Nee, liever niet

De discussie over de geplande bovengrondse 380 kV hoogspanningsleiding door een deel van Midden-Delfland gaat ook in 2009 verder. Inmiddels is bereikt dat langs het Tanthof, Delft de leiding ondergronds gaat. Maar langs het A4 tracé zou hij bovengronds komen. Dat kan toch ook later?
Op deze pagina de discussie in 2009. De artikelen uit 2008 kunnen hier worden gelezen.

 

Zie ook: Website: Delft zegt NEE tegen bovengronds 380kV

 

'Hooggespannen verwachtingen'

Woensdagavond 13 mei konden belangstellenden zich in Pijnacker laten informeren over het tracé en de gevolgen voor de volksgezondheid. Niet minder dan 31 mensen van onder andere netbeheerder TenneT, de Ministeries VROM en EZ en de gemeente Pijnacker-Nootdorp waren aanwezig om uitleg te geven.

Met het project Randstad 380 kV voorzien TenneT (de landelijke netbeheerder) en het Ministerie van Economische Zaken in een uitbreiding van het net vanaf Wateringen, via Bleiswijk naar Beverwijk. Dit is noodzakelijk omdat de behoefte aan stroom zo groot is, dat het huidige net tekort schiet. “Het liefste heb je deze nieuwe verbinding niet, maar we hebben het maximale eruit gehaald. Het is gelukt om 20 van de in totaal 80 kilometer van het gehele tracé ondergronds te krijgen”, vertelt wethouder Kees van der Kraan van Pijnacker-Nootdorp die ruim twee jaar overleg heeft gevoerd met TenneT en het Ministerie van VROM. Vanaf Tanthof tot aan de Oude Polder achter de wijk Klapwijk in Pijnacker, gaat het tracé ondergronds. Een voordeel van het ondergrondse tracé is dat de gevaren voor de volksgezondheid minder zijn.

Gevarenzone

De magnetische velden die rond een 380 kV-verbinding optreden zijn slecht voor de gezondheid. Hoe slecht wordt uitgelegd door Ginevra Delfini, beleidscoördinator elektromagnetische velden bij VROM. “Na veel onderzoek lijkt er een relatie te bestaan tussen het wonen bij hoogspanningslijnen en kinderleukemie bij kinderen tot 15 jaar. Ook is voor het eerst ontdekt dat er een geringe toename is van mensen die sterven met doodsoorzaak Alzheimer als ze meer dan 10 jaar op minder dan 50 meter van een hoogspanningslijn hebben gewoond. ”

Deze uitkomsten zijn reden geweest voor VROM om als eis te stellen dat mensen niet te dicht bij het tracé mogen wonen. TenneT heeft gekozen voor nieuwe hoogspanningsmasten, WinTracks, twee ranke masten waar de draden aan de binnenkant opgehangen worden, waardoor het magnetisch veld wordt verkleind. De straal van gevaar wordt teruggebracht naar 100 meter. Het ondergrondse tracé heeft een beperking tot 40 meter. Toch blijven er negen woningen en/of percelen over die in de gevarenzone zitten. Twee Den Hoorn en Schipluiden en zeven in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Blijven of verhuizen

TenneT voelt zich volledig verantwoordelijk voor deze gezinnen. “Wij bieden de mensen de optie om te verhuizen of te blijven. We kijken per situatie hoe we deze mensen schadeloos kunnen stellen in de vorm van uitkopen of compensatie als ze besluiten te blijven en daardoor hun huis of perceel in waarde zien dalen”, licht Jelle Wils van TenneT toe. De gesprekken zijn in gang gezet en Tennet verwacht dat dit enige tijd gaat duren.

Het totale traject gaat naar verluidt 700 miljoen kosten. Dit wordt uiteindelijk betaald door de gebruikers. Bedrijven worden zwaarder belast dan consumenten en de kosten zijn terug te vinden op de energierekening onder het kopje ‘transporttarief’. Maar dan heb je ook wat. Anneke Brouwer, projectleider van het Ministerie van Economische Zaken, benadrukt dat de noodzaak van zo’n zware verbinding groot is. “Niet alleen hebben consumenten en bedrijven meer behoefte aan stroom, maar ook de glastuinbouw gedraagt zich steeds meer als energieproducent met het terugleveren van energie. Zij kunnen de extra capaciteit goed gebruiken.”

De verbinding wordt ook nog eens dubbel uitgevoerd vanwege veiligheid en risicovermindering bij uitval. Het nieuwe tracé wordt in twee ringen gelegd, de Noord- en Zuidring. Het nieuwe energiestation Bleiswijk is, na bezwaren tegen deze locatie, verplaatst naar de zuidkant van de A12, zodat het toekomstige vervoersknooppunt Bleizo beter gerealiseerd kan worden.

Bezwaar

Bezwaar maken heeft dus wel degelijk zin. Ook nu kan men nog bezwaar maken tegen de voorgenomen plannen. De stukken liggen nog tot 4 juni ter inzage. Op de informatieavond waren twee notulisten aanwezig die ter plekke de inspraak van mensen met bezwaren hebben genoteerd. Alle procedures en formulieren kunnen via de gemeente ingevuld worden. Dit alles wordt gebundeld aangeboden aan TenneT en EZ, die alles in behandeling nemen. Naar verwachting wordt de besluitvorming in augustus definitief.
Vanaf Schipluiden richting Wateringen, achter de wijk Tanthof, is geen ondergronds tracé voorzien. De actiegroep ‘Delft zegt nee tegen 380 kV’ tekent hier bezwaar tegen aan. Aanstaande maandag is er eenzelfde informatiebijeenkomst in Delft in de Hofstee aan de Sandinoweg 149.

Adressen gevoelige objecten magneetveldzone Pijnacker
Harnaskade 29
Woudseweg 134
Sportpark Tanthof
Oude Leedeweg 10
Oude Leedeweg 5
Groenekade 6
Hoogseweg 27
Berkelseweg 28a
Berkelseweg 28 BY
Noordeindseweg 127

We hebben ook nog een DVD-tje gescoord op de informatieavond. Een vrij unieke overigens. Deze 'loaden' we nu eventjes 'up' naar YouTube. Linkje volgt!

Animatie van het Randstad 380kV netwerk.

15 mei 2009 Telstar On-line


 '380kV helemaal ondergronds bij Delft'

DELFT - Het actiecomité 'Nee tegen bovengronds 380kV' stapt naar de Raad van State als niet de hele nieuwe stroomverbinding bij de Delftse wijk Tanthof-West ondergronds aangelegd wordt.

Woensdag werd bekend dat het ministerie van VROM negen gezinnen uit Delft en Pijnacker het advies heeft gegeven om te verhuizen. Het ministerie doet dit uit voorzorg, want het is nog onbekend of het magneetveld dat om de elektriciteitskabels heen hangt gevaarlijk is voor de gezondheid.

Volgens sommige onderzoeken zou het magneetveld (kinder)leukemie en altzheimer kunnen veroorzaken.

Uitkopen

Netwerkbeheerder Tennet is met de gedupeerden in onderhandeling. Volgens een woordvoerder van Tennet mogen bewoners van huizen die binnen de veiligheidszone van de masten staan kiezen of zij daar blijven wonen. Het bedrijf betaalt eventuele verhuiskosten.

Ook als de woning minder waard wordt door de aanleg van het netwerk vergoedt Tennet de kosten.

Voorlichtingsbijeenkomst

Woensdagavond organiseert Tennet een voorlichtingsbijeenkomst op de Klapwijkseweg 91 in Pijnacker. Die bijeenkomst begint om 19.00 uur.

14 mei 2009 RTVWest.nl


Nog een extra stukje hoogspanning in Midden-Delfland ondergronds

MIDDEN-DELFLAND - De lobby van het het college van Midden-Delfland voor een ondergrondse hoogspanningsverbinding heeft weer een klein succesje opgeleverd.
Van de verbinding (380 kilovolt), die tussen Wateringen en Beverwijk komt te lopen, was al vijf kilometer ondergronds gepland. Daar komt nu zevenhonderd meter bij (ten westen van Delft-Zuid (red).

Midden-Delfland en Delft zijn tegen geplande bovengrondse hoogspanningsverbinding in het gelijknamige groengebied. De gemeenten vinden dat bovengrondse hoogspanningsmasten en -draden het natuurgebied ernstig aantasten. Vanuit landschappelijk, ecologisch, cultuurhistorisch en recreatief oogpunt is aantasting ongewenst, stellen de colleges. Het gebied tussen Schiedam, Vlaardingen, Rotterdam en Maassluis is gereconstrueerd om meer recreanten te trekken.

4 maart 2009: AD

Zie ook het bericht van het Ministerie van Economische Zaken over dit besluit.


Stroomkabel 380 KV moet later bovengronds

DELFT - De actiegroep Delft zegt Nee tegen bovengronds 380 KV wil dat de ondergrondse stroomkabel langs de wijk Tanthof iets later weer boven de grond komt.

De gemeentebesturen van Delft en Midden-Delfland worden opgeroepen daarvoor opnieuw te lobbyen bij de minister van Economische Zaken. In de huidige plannen is het zogeheten stijgdaalpunt van de stroomverbinding tussen voet- en fietspaden door een natuurgebied.

Volgens berekeningen van de actiegroep is er maar 700 meter extra nodig om de kabel tot de kruising van de A4 en Kruithuisweg door te trekken.

Omstreden

De hoogspanningsverbinding is al jaren een omstreden onderwerp. Provincie en gemeenten willen een gehele ondergrondse aanleg, maar het kabinet vindt dat te duur en riskant voor de stroomvoorziening.

16 februari 2009, Radio TV West

Midden-Delfland Nieuws
5 juni: Activiteiten en programma Midden-Delfland Dag 17 juni 2023
29 mei: Sfeervolle eerste 'Dag van het kasteel' in de kasteeltuin van de Keenenburg
21 mei: Feestweek Vlaardingen 750 jaar stadsrechten
13 mei: Windas bij de Zonnehoeve officieel in gebruik genomen
10 mei: Dag van het kasteel, 29 mei Tweede Pinksterdag, kasteel Keenenburg in Schipluiden
29 april: Afzinkmoment Maasdeltatunnel van tunnelsegment Isabella afgebroken
29 april: Met Vockestaert de Boer op bij Hoeve Rust-hoff in de Aalkeetbuitenpolder
27 april: De drie dorpen van Midden-Delfland vierden Koningsdag op eigen wijze

Vorige pagina Naar boven Naar beneden Home pagina Informatie pagina Contact pagina