Mooi Dichtbij

Vorige pagina Naar boven Naar beneden Home pagina Informatie pagina Contact pagina
Archeologische opgraving in Harnaschpolder legt nederzetting uit Romeinse tijd bloot - 17 mei 2008
=> Originele pagina.

Weer opgraving in de Harnaschpolder

17 mei 2008. De polders van Midden-Delfland geven langzaam hun historie bloot, waarbij vaak verrassende vondsten en ontdekkingen worden gedaan. Dit keer gaat het om nederzettingen van Cananefaten, uit de Romeinse tijd die gelegen hebben in wat nu de Harnaschpolder wordt genoemd. De locatie was al wel bekend, maar nu met de herindeling van de polder voor woningbouw is onderzoek noodzakelijk geworden.

De opgraving wordt uitgevoerd door Erfgoed Delft en studenten van de Universiteit Leiden. Erfgoed Delft is een nieuwe organisatie die het resultaat is van het samengaan van het gemeentearchief Delft, het vakteam Archeologie en de Delftse gemeentelijke musea. 

De locatie van de opgraving is vrij uniek omdat er geen recente bebouwing heeft gestaan die voor verstoring in de ondergrond kon zorgen (het grootste deel van de polder heeft immers vol gestaan met tuinderskassen). Mede hierdoor zijn de plaatsen van oude bewoning uit de eerste en tweede eeuw 

na Christus, vlak onder het maaiveld, heel goed bewaard gebleven en zijn huisplattegronden duidelijk herkenbaar. Dit geldt ook voor de greppels en sloten die zich verraden door donkere verkleuring van de grond. Verder zijn onder andere Romeins aardewerk en glas gevonden.

Dat de Cananefaten hier hebben kunnen wonen heeft wellicht te maken met de verkaveling van het gebied die georganiseerd werd door de Romeinse bestuurders. Vanuit de oude stad Forum Hadriani (bij Voorburg) zou de kolonisatie zijn begonnen. In Rijswijk De Bult heeft in de Romeinse tijd een stenen gebouw gestaan, dat wellicht het centrum van een landgoed is geweest waar omliggende boerenwoningen toe behoorden.

Midden-Delfland Nieuws
5 juni: Activiteiten en programma Midden-Delfland Dag 17 juni 2023
29 mei: Sfeervolle eerste 'Dag van het kasteel' in de kasteeltuin van de Keenenburg
21 mei: Feestweek Vlaardingen 750 jaar stadsrechten
13 mei: Windas bij de Zonnehoeve officieel in gebruik genomen
10 mei: Dag van het kasteel, 29 mei Tweede Pinksterdag, kasteel Keenenburg in Schipluiden
29 april: Afzinkmoment Maasdeltatunnel van tunnelsegment Isabella afgebroken
29 april: Met Vockestaert de Boer op bij Hoeve Rust-hoff in de Aalkeetbuitenpolder
27 april: De drie dorpen van Midden-Delfland vierden Koningsdag op eigen wijze

Vorige pagina Naar boven Naar beneden Home pagina Informatie pagina Contact pagina