Mooi Dichtbij

Vorige pagina Naar boven Naar beneden Home pagina Informatie pagina Contact pagina
Nieuw college van B & W van de gemeente Midden-Delfland - 18 december 2003
=> Originele pagina.

Nieuw college van B & W gemeente Midden-Delfland

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders van de aanstaande gemeente Midden-Delfland is bekend. De samenwerkingsovereenkomst tussen het CDA en de OGP heeft tot gevolg dat van elke partij twee wethouders benoemd zullen worden tijdens de raadvergadering van 2 januari 2004 (17.00 uur Hoornbloem, Den Hoorn). De enige full-time wethouder wordt Christiaan van der Kamp.

De taakverdeling van het nieuwe college is als volgt:

Burgemeester John de Prieëlle:

 • Algehele coördinatie van bestuur
 • Coördinatie bestuurlijke samenwerking
 • Voorzitter van de gemeenteraad
 • Representatie van de gemeente
 • Burgenzin en identiteit
 • Politie
 • Brandweer
 • Openbare orde en veiligheid
 • Personeel en Organisatie
 • ICT (incl. internet)
 • Communicatie en Voorlichting
 • Huisvesting gemeentelijke organisatie
 • Dualisering en relatie gemeenteraad
Projecten:
 • Huisvesting gemeentelijke organisatie
 • Veiligheid Midden-Delfland
 • Loket- en servicepunten

Wethouder Piet van den Berg (CDA)

 • Ruimtelijke ordening (in overleg met portefeuille volkshuisvesting).
 • Grondbeleid
 • Bouw- en woningtoezicht
 • Dorpsvernieuwing
 • Wijkbeheer
 • Openbare werken
 • Aan- en verkoop van onroerende zaken
 • Ruimte voor ruimte regeling (RO aspecten)
Projecten:
 • Bedrijvenschap Harnaschpolder Den Hoorn
 • Winkelcentra Den Hoorn en Maasland (in overleg met portefeuille EZ)

Wethouder Christiaan van der Kamp (CDA)

 • Midden-Delfland beleid
 • Economische zaken (inclusief winkelcentra in overleg met portefeuille RO)
 • Agrarische zaken
 • Werkgelegenheid
 • Recreatie (incl. recreatieschap Midden-Delfland)
 • Haaglanden
 • Stuurgroep IODS
 • Beleid Groenfonds Midden-Delfland
 • Groenbeheer
 • Ruimte voor ruimte (M-D aspecten)
Projecten:
 • A-4 plan Norder )M-D aspecten)
 • Groenfonds

Wethouder Dirk Hanemaaijer (OGP)

 • Volkshuisvesting (betrokken bij de ontwikkeling van de woongebieden)
 • Woonruimteverdeling
 • Onderwijs
 • Sport
 • Cai
 • Verkeer en vervoer
Projecten:
 • MFA Den Hoorn (in overleg met portfolio welzijn)
 • Uitbreiding Holland college (incl. sporthal) Maasland
 • A-4 plan Norder (verkeersaspecten)

Wethouder Hen Keijzer (OGP)

 • Financiën
 • Welzijn
 • Jeugd en jongerenbeleid
 • Seniorenbeleid
 • Sociale zaken
 • Maatschappelijke dienstverlening
 • Volksgezondheid
 • Gehandicaptenbeleid
 • Milieu (incl. huisvuilverzameling)
 • Riolering
 • Cultuur en kunst
 • Monumentenzorg
 • Nutsbedrijven
 • Stedenband
Projecten:
 • Verzorgingshuis Schipluiden
 • Zorgcentra in Maasland en Den Hoorn
Midden-Delfland Nieuws
21 mei: Feestweek Vlaardingen 750 jaar stadsrechten
13 mei: Windas bij de Zonnehoeve officieel in gebruik genomen
10 mei: Dag van het kasteel, 29 mei Tweede Pinksterdag, kasteel Keenenburg in Schipluiden
29 april: Afzinkmoment Maasdeltatunnel van tunnelsegment Isabella afgebroken
29 april: Met Vockestaert de Boer op bij Hoeve Rust-hoff in de Aalkeetbuitenpolder
27 april: De drie dorpen van Midden-Delfland vierden Koningsdag op eigen wijze
19 april: Met Vockestaert de Boer op: Hoeve Rust-hoff, zaterdag 29 april
17 april: Vroege Vogelexcursie Kraaiennest

Vorige pagina Naar boven Naar beneden Home pagina Informatie pagina Contact pagina