Mooi Dichtbij

Vorige pagina Naar boven Naar beneden Home pagina Informatie pagina Contact pagina
Zomer - 4
=> Originele pagina.

In augustus begint de (verlate) zomer

Een in onze buurt minder vaak voorkomende klaversoort is het Hazepootje (Trifolium arvense). Net als de witte en rode klaver blijft het dicht bij de grond. De bloemen zijn minder opvallend en pluizig, vandaar de naam. Het groeit bij voorkeur op een kalkachtige zandgrond en komt vooral in het binnenland voor langs bermen. In Schipluiden te vinden o.a. langs het Gaag fietspad. Bloeit juli - september.

Perzikkruid (Polygonum persicaria) is een tot 80 cm hoge, éénjarige plant die bloeit van juni tot september. Het komt voor in heel Europa op vochtige, verstoorde terreinen zoals akkers en aan de waterkanten. De looistoffen in het kruid worden in de volksgeneeskunst gebruikt. Ververs van stoffen en wol gebruiken de bloemen voor een gele tot intens groene kleur

Het riet (Phragmites australis) staat zo langzamerhand nu ook overal in bloei. Deze tot 4 meter hoge waterplant behoort tot de grassen. Deze overblijvende plant heeft een lange kruipende wortelstok.

De bladeren van onvruchtbare uitlopers staan opvallend in twee rijen aan de steel. De pluimen zijn groot en vertakt. De aren zijn grijs tot violet-bruin.

Let ook op de plaats waar een nieuw blad van de stengel afgaat, daar groeit bij echt riet een krans van haren. Een tweede kenmerk van riet is de zogenaamde duivelsbeet. Ongeveer in het midden van het blad bevindt zich een zwakke insnoering met 4 kruisjes (putjes en verhogingen) op het bladoppervlak. Soms vertoont het blad hogerop nog een duivelsbeet. Bloeitijd juli - september.

Het riet onderscheidt zich nog in twee ondersoorten n.l. het groot en klein Hollands riet, waarbij groot riet meestal aan het water of in een moeras groeit en het klein riet onder in de slootjes bij een weiland of op de kanten.


Een veld vol Pasternaak (Broekpolder)

De Pasternaak (Pastinaka sativa) is een tweejarige plant die tot 1 meter hoog wordt. De bladeren zijn oneven geveerd met eivormige tot langwerpige  blaadjes. De bovenste bladeren zijn draadvormig. De bloemenschermen hebben kleine gele bloemetjes zonder kelkblaadjes. De splijtvruchten zijn breed ellipsvormig (0,5 cm) en kunnen als keukenkruid gebruikt worden (salades, zuurkool). Bloei van juli tot september. Vroeger verbouwd als groente vanwege zijn dikke wortel.

Wolfspoot (Lycopus europeus) is te vinden op vochtige en moerassige plaatsen. De bladeren staan twee aan twee steeds haaks op elkaar. Zij zijn getand. In de bladoksels staan kleine witte bloemetjes. Bloeitijd juni - september. De plant brengt een hyperactive schildklier tot rust.

Augustus is de tijd dat aan de Vlier de bessen dieprood tot zwart gaan kleuren. Met name spreeuwen zijn er dol op. De gistende bessen maken dat de spreeuwen dan vaak luidruchtig door de lucht zwalken. De Vlier wordt voor veel doeleinden gebruikt, zoals verfstoffen, vruchtenwijn.

De Haagwinde (calystegia sepium) klimt metershoog met een windende stengel. Hij is vooral te vinden op plaatsen waar de bodem vochtig is (zoals hier in een moeras). De plant heeft mooie, grote witte bloemen, maar eenmaal aanwezig, is hij moeilijk uit te roeien. Bloeitijd juni tot september. Stengels worden soms afgesneden om er een sterk laxerende thee van te zetten.

De Akkerwinde (Convolvulus arvensis) is een kleinere versie van de Haagwinde en kruipt of klimt. Het blad is pijlvormig. De witte of roze bloemen zijn 15-30 mm en ruiken lekker. Komt voor als akkeronkruid en op braak liggende grond. Bloeitijd juni - september.

Na de wateroverlast van de afgelopen jaren heeft het Hoogheemraadschap van Delfland de waterwegen rond Schipluiden waar nodig verhoogd met aarde. Zo ook langs de Gaag (tussen Schipluiden en Maasland). Daar is nu een niet eerder geziene overdaad aan Stinkende Kamille (Anthemis Cotula) te vinden. Deze tot 50 cm hoge plant geurt onplezierig. De bladeren zijn twee- tot drievoudig geveerd gesneden. De bloemen lijken sterk op die van de Echte kamille. Bloeitijd juni - oktober.

Het Bont Zandoogje (Pararge aegeria) is van de familie Zandoogjes. Ze kunnen makkelijk worden herkend aan de oogvlekken aan onder- of bovenkant van de vleugels. Het Bont zandoogje is donkerbruin met een geeloranje vlekkenpatroon en klein aantal witgekernde, zwarte oogvlekken. Zij komen algemeen voor in bossen en bij bosranden. De vlinder leeft ongeveer twee tot drie weken. Er zijn twee tot drie generaties per jaar. De vliegtijd is van februari tot en met oktober.

Begin augustus is de inheemse Bereklauw (Heracleum sphondylium), boven, overal te vinden langs fietspaden en waterwegen. De tot 150 cm hoge plant ruikt onaangenaam. De stengel staat en is gevorkt en hol. De bladeren zijn groot, met name de onderste. De bovenste zijn kleiner en zitten kort bij de stengel. De witte of gelig-groene bloemen staan in grote schermen. Bloeitijd juni - september.

De uit Azie afkomstige Reuzenbereklauw (Heracleum mantegazziannum), tot wel vijf meter hoog, komt regelmatig voor in o.a. stedelijke gebieden. Het sap van plant veroorzaakt een sterk brandend gevoel dat bij sommige personen een erge vorm aanneemt in de vorm van brandblaren. Om die reden wordt de plant fors bestreden. Als je in aanraking bent gekomen met het sap, bedek dan de plek zodat er geen (zon)licht bij kan komen. Was de huid grondig! De bloemenschermen zijn schitterend.

13 augustus 2014

Midden-Delfland Nieuws
1 februari: Nieuw tijdelijk wandelpad door de Dijkpolder
17 januari: Bewijs op video: boommarter leeft op het Rotterdams platteland
3 januari: Midden-Delfland in beeld 2022
27 december: Jubileum 100 jaar Caecilia Schipluiden viering: een overzicht
22 december: Film Maasland anno 1980 door Cor de Gier
20 december: Midden-Delfland Vereniging: ruimte maken voor moestuinderijen
17 december: Grote drukte op zaterdag bij IJsclub Vlietland
15 december: Dorpsfilm Maasland 1961 voor iedereen thuis te bekijken

Vorige pagina Naar boven Naar beneden Home pagina Informatie pagina Contact pagina