Mooi Dichtbij

Vorige pagina Naar boven Naar beneden Home pagina Informatie pagina Contact pagina
Noordse woelmuizen maken winternest in De Vlietlanden (oktober 2013)
=> Originele pagina.

Noordse woelmuizen maken winternest in De Vlietlanden

De zomer is nu toch echt voorbij. In de Vlietlanden zijn de zeldzame Noordse Woelmuizen begonnen met de voorbereidingen voor de winter. Het winternest is groter en beter afgewerkt dan het zomernest en wordt ook gebruikt om voedsel in op te slaan.

De internationaal zeldzame Noordse woelmuis is deze winter veiliger dan ooit in natuurgebied De Vlietlanden. Dankzij het uitgekiende maaibeheer van Natuurmonumenten vindt de forse muis er voldoende plek voor de bouw van zijn winternesten. De nesten zijn van levensbelang.


Noordse woelmuis; foto: Bob Catsburg.

Zoals de meeste muizen is ook de Noordse woelmuis maar een deel van het etmaal actief. De rest van de tijd rust hij in zelfgemaakte, onderling verbonden nesten van gemiddeld vijf centimeter doorsnee. In de nesten is hij veilig voor roofvogels. De winternesten worden gemaakt van mos, biezen en grassen.

Niet alles maaien

In de wintermaanden zijn vooral de dotterbloemhooilanden in het westelijk deel van De Vlietlanden van belang. Deze landjes, bekend vanwege hun bloemenpracht, worden in de zomer gemaaid. Om de muis ook na de maaibeurt voldoende schuilmogelijkheden te bieden, laten de maaiers flinke stroken ongemoeid. En juist in die ruigte bouwt de Noordse woelmuis nu zijn winternesten.
In natte gebieden als De Vlietlanden ligt een deel van de nestjes bovengronds, in dichte vegetatie. Die moet er dan wel zijn. Een voldoende plantendek is ook nodig om de muis een veilige looproute te bezorgen.
Natuurmonumenten houdt hier in haar aangescherpte rietlandbeheer terdege rekening mee.


Grote latrine (bovengrondse poepplek) van de Noordse woelmuis; foto: boswachter Guus van Oostwaard.

Kwetsbaar

De Noordse woelmuis is een uitstekende zwemmer en duiker. Hij leeft echter solitair en dat maakt hem kwetsbaar. Zodra er veld- of aardmuizen in zijn leefgebied komen, delft hij het onderspit. Veld- en aardmuizen leven in groepen en concurreren de solist weg. Natte gebieden zoals rietlanden zijn voor de Noordse woelmuis dus ideaal. De andere muizensoorten zwemmen veel minder goed en kunnen er minder goed overleven.
Nederland verdroogt echter. Daardoor, en door de aanleg van bijvoorbeeld bruggen en wegen, is de muis steeds meer op natuurgebieden aangewezen.


Winternest met voedselvoorraad van de Noordse woelmuis; foto: boswachter Guus van Oostwaard.

De Vlietlanden zijn natuurlijk niet alleen of voornamelijk bedoeld voor de Noordse woelmuis. Natuurmonumenten heet ook bezoekers van harte welkom. Het natuurgebied kan op allerlei manieren worden bekeken. Varend, fietsend of wandelend over de 17 kilometer lange route óf met een excursie. Zie www.natuurmonumenten.nl/middendelfland.

Meer informatie:

Bron: Persbericht Natuurmonumenten 11 oktober 2013

02 februari 2020

Midden-Delfland Nieuws
1 februari: Nieuw tijdelijk wandelpad door de Dijkpolder
17 januari: Bewijs op video: boommarter leeft op het Rotterdams platteland
3 januari: Midden-Delfland in beeld 2022
27 december: Jubileum 100 jaar Caecilia Schipluiden viering: een overzicht
22 december: Film Maasland anno 1980 door Cor de Gier
20 december: Midden-Delfland Vereniging: ruimte maken voor moestuinderijen
17 december: Grote drukte op zaterdag bij IJsclub Vlietland
15 december: Dorpsfilm Maasland 1961 voor iedereen thuis te bekijken

Vorige pagina Naar boven Naar beneden Home pagina Informatie pagina Contact pagina