Mooi Dichtbij

Vorige pagina Naar boven Naar beneden Home pagina Informatie pagina Contact pagina
Lente - 5
=> Originele pagina.

Nog meer bloemen in mei

Een mooi wandelpad loopt langs de Vlietlanden, bij de Broekpolder in Vlaardingen, waar op de kleine rietlandjes ernaast een groot aantal orchissen en Echte koekoeksbloemen.

Ook het Moeraskartelblad (Pedicularis palustris) staat in de Vlietlandjes in bloei(midden mei). Zoals de naam al aangeeft houdt hij van natte voeten. De plant heeft meestal één paarse stengel waaraan de diep gekartelde bladeren staan. De lipbloemen staan in de oksels van deze bladeren.

De Gewone ereprijs (Veronica austriaca) is een kleine, kruipende plant met gekartelde bladeren en mooie hemelsblauwe bloemen. Bloeitijd mei - juni.

Tussen de Orchissen en Grote ratelaars zijn grote groepen van Veenpluis (Eriophorum angustifolium) zichtbaar op de Vlietlanden. De 20-50 cm hoge plant plant bloeit eerst betrekkelijk onopvallend met 3-6 kleine aartjes. Vanaf medio mei verschijnt het opvallende witte vruchtpluis. De plant komt voor in moerassen, natte heide, maar ook wel in vennen en duinvalleien. Bloeitijd april-mei.

Als de Orchissen ongeveer op hun hoogtepunt zijn komt de Grote ratelaar (Rhinanthus angustifolius) in bloei. De lage plant, ca. 30 cm, heeft langwerpige, gekarteld-gezaagde bladeren die kruisgewijs aan de steel staan. De gele bloemen, ca. 10-15 mm groot, hebben twee lippen, vaak met twee langwerpige paarse tanden. Bij de Kleine ratelaar zijn deze tanden niet langwerpig maar meer vierkant. Zij staan in gebladerde trossen bijeen. De rijpe zaden maken een ratelend geluid. Bloeitijd mei - september.

De Dagkoekoeksbloem (Silena dioica) is een middelgrote, behaarde plant met spitse bladeren. Hij houdt van voedselrijke grond in of bij bossen. Deze plant stond evenwel langs de Vlaardingsevaart. Bloeitijd maart - november.

De Avondkoekoeksbloem (Silene latofolia) lijkt sterk op de Dagkoekoeksbloem, maar heeft langere, witte bloemen en is kleverig. Bloeitijd mei-oktober bij heggen en open plaatsen.

De Donkere ooievaarsbek (Geranium phaeum) heeft brede, een weining ingesneden blad en paarse bloemen. Hij groeit het best op vochtige en schaduwrijke plaatsen (zoals hier langs de Vlaardingsevaart, in de Duifpolder). Het is een verwilderde sierplant. Bloeitijd juni - augustus.

Pijlkruidkers (Lepidium draba) komt volop voor lang de Vlaardingsevaart, op de grens bij Vlaardingen. Het is een middel-grote plant met eivormige tot lancet vormige bladeren en trossen van kleine witte bloemetjes die op steeltjes staan. Bloeitijd mei - juli.

De Gewone vogelmelk (Ornithogalum nutans) is een bolgewas met grasachtige bladen. De mooie stervormige bloemen staan alleen open bij zonnig weer. Hij wordt ook voor tuinen gekweekt. De aanwezigheid van deze plant kan een teken zijn van vroegere bewoning bij boerenerven, of klooster- en kasteeltuinen.

Onder andere in de polder van Holierhoek zijn de Groene kikkers luidruchtig bezig met de voortplanting.

Terwijl de meeste struiken in het voorjaar in snel tempo vol in blad komen, lukt dat sommige struiken niet. Deze worden aangevallen door Stippelmotrupsen die het jonge groen in recordtijd opeten en zich beschermen door de plant met hun spinsel te bedekken. Stippelmotrupsen komen voor op de struiken als Kardinaalsmuts, Meidoorn, Sleedoorn en Vogelkers.

Halverwege mei zijn de eerste rupsen te zien. Eind juni zijn ze in het popstadium gekomen om kort daarna als kleine witte vlindertjes tevoorschijn te komen. Mannetjes zoeken op de geur geschikte vrouwtjes, die daarna weer eitjes leggen. Deze blijven onder het eikapsel overwinteren.

De struiken lijken dood te zijn, maar na de langste dag lopen de struiken alsnog uit. Wel wat verzwakt zullen er maar weinig bloemen, en dus vruchten, komen dat jaar.

13 augustus 2014

Midden-Delfland Nieuws
1 februari: Nieuw tijdelijk wandelpad door de Dijkpolder
17 januari: Bewijs op video: boommarter leeft op het Rotterdams platteland
3 januari: Midden-Delfland in beeld 2022
27 december: Jubileum 100 jaar Caecilia Schipluiden viering: een overzicht
22 december: Film Maasland anno 1980 door Cor de Gier
20 december: Midden-Delfland Vereniging: ruimte maken voor moestuinderijen
17 december: Grote drukte op zaterdag bij IJsclub Vlietland
15 december: Dorpsfilm Maasland 1961 voor iedereen thuis te bekijken

Vorige pagina Naar boven Naar beneden Home pagina Informatie pagina Contact pagina