Mooi Dichtbij

Vorige pagina Naar boven Naar beneden Home pagina Informatie pagina Contact pagina
Kansen voor Grutto's in de Klaas Engelbrechtpolder
=> Originele pagina.

Sponsors voor Grutto's in de Klaas Engelbrechtpolder

13 mei 2006. De Klaas Engelbrechtpolder in Midden-Delfland is een van de gebieden die meededen met het driejarig project 'Nederland-Gruttoland', dat in 2003 startte en gesponsord werd door de Postcodeloterij. Enkele Gruttopalen met hun informatiepanelen staan nog steeds bij de boerderijen. De agrarische natuurvereniging Vockestaert zoekt meer financiële middelen om de weidevogels extra te helpen. Het plan is om vanaf het begin van het jaar tot ca. juli een klein deel van de Klaas Engelbrechtpolder 'plas-dras' te maken om zo de weidevogels een rustplek te bieden.

Volg de grutto's op hun reis tussen Afrika en Nederland

Een aantal grutto's is uitgerust met een GPS en zendertje, zodat deze dieren gevolgd kunnen worden op hun reis van Afrika naar Nederland en terug. Dat levert interessant informatie op, bijvoorbeeld over hun rustplaatsen in Frankrijk, Spanje en Portugal. Klik hier om de kaart van GlobalFlywayNetwork te openen.

De 'Nederlandse' Grutto

Nederland is internationaal uitermate belangrijk voor de Grutto: Ongeveer 90% van de Noordwest-Europese Grutto populatie broedt bij ons! Maar het gaat niet goed met deze weidevogels. In 10 jaar halveerde het aantal broedpaartjes van 100.000 tot 50.000 (in 2000). Het aantal kuikens per ouderpaar dat opgroeit is slechts 0,4.


Grote groepen Grutto's verkennen Midden-Delfland (maart 2006).

Het in 2003 gestarte Gruttoproject had tot doel met onderzoek, educatie en invoeren van werkwijzen ten gunste van de Grutto dit aantal te verhogen naar 0,8. Met bijvoorbeeld uitgesteld maaien of maaien in trappen kunnen de Gruttokuikens langer tussen hoog gras bescherming zoeken en insecten eten.


Plas-dras lokt vele weidevogels zoals Grutto, Tureluur, Scholekster, Kievit en Kemphaan (Dorppolder maart 2006).

Naar de broedgebieden

Grutto's maken jaarlijks twee keer een reis van zo'n 5000 kilometer. In februari komen de eerste Grutto's al uit West-Afrika aan. Ze zijn dan moe en uitgehongerd en hebben rust en voedsel nodig. Zij verzamelen zich in grote groepen en zoeken de natste weilanden, liefst met een klein laagje water: het zogenaamd 'plas-dras'. 

In april gaan ze naar de weilanden om te broeden; een Grutto komt steeds weer terug naar dezelfde plaats. In een kuiltje tussen het hoge gras legt de Grutto zijn bruine eieren. Goed verstopt voor nestrovers (de predators) zoals Kraai, Kauw, Buizerd en Torenvalk, broedt de Grutto de eieren uit. Vrijwilligers van de Vogelwacht plaatsen op de weilanden stokken in de buurt van de nesten om ze markeren, zodat eventueel een deel van het weiland al gemaaid kan worden.


Aangepikte eieren staan op uitkomen.

Opgroeien

Als de gruttojongen uit het ei komen moeten ze zelf onmiddellijk op zoek naar voedsel. Dat kan goed tussen hoog gras waar vliegen, muggen en kevers zitten (hun snavels zijn nog te kort om in de grond te peuren). Het duurt vier weken voordat de kuikens vliegvlug zijn. Dit is een drukke tijd voor de ouderparen. Bij elk dreigend gevaar vliegen ze op om de vijand te verdrijven. Als de jonge Grutto's vliegvlug zijn verhuist de Grutto familie naar pleisterplaatsen in zoetwatergebieden, zoals moddervlakten en onder water staande weilanden. Daar leren de jongen dieren insecten en wormen zoeken in de grond. In augustus-september trekken de Grutto's naar West-Afrika om daar de winter door te brengen. De jongen blijven meestal het volgende jaar in Afrika, om pas in hun tweede levensjaar voor het eerst naar Nederland terug te komen.


Vrijwel onzichtbaar broedt de grutto in hoog gras.

Help de grutto's

Om de jonge Grutto's te helpen overleven is er dus voldoende hoog gras nodig tot ongeveer half juni en voldoende natte gebieden in de buurt. Uitgesteld maaien en maaien in twee keer helpt de Grutto maar kost de boer extra tijd bij zijn bedrijfsvoering. Het Weidevogelpact Midden-Delfland, uitgevoerd door Vockestaert, bevat compensatieregelingen om de grutto, en andere weidevogels, een optimale leefconditie te geven zodat zoveel mogelijk jongen kunnen opgroeien.

Links

19 juli 2020

Midden-Delfland Nieuws
25 juni: Groot afscheidsfeest voor burgemeester Arnoud Rodenburg van Midden-Delfland
24 juni: Varend Corso Westland neemt in Schipluiden afscheid van burgemeester Rodenburg
23 juni: Ode aan Midden-Delfland 2022 en Midden-Delfland Lied
23 juni: Varend Corso Westland vaart weer over de Delflandse wateren
20 juni: Waterkwaliteit in Midden-Delfland zeer slecht. Boswachter: “Zet die pomp uit!”
18 juni: Midden-Delfland Dag: 'een groen bewaard geheim' ontdekt!
18 juni: Night at the Bridge: een prachtig jubileumfeest met een koninklijk tintje
17 juni: 'Night at the Bridge': opbouwdag drie met de laatste puntjes

Vorige pagina Naar boven Naar beneden Home pagina Informatie pagina Contact pagina