Mooi Dichtbij

Vorige pagina Naar boven Naar beneden Home pagina Informatie pagina Contact pagina
Kansen voor Grutto's in de Klaas Engelbrechtpolder
=> Originele pagina.

Sponsors voor Grutto's in de Klaas Engelbrechtpolder

13 mei 2006. De Klaas Engelbrechtpolder in Midden-Delfland is een van de gebieden die meededen met het driejarig project 'Nederland-Gruttoland', dat in 2003 startte en gesponsord werd door de Postcodeloterij. De Gruttopalen met hun informatiepanelen staan nog steeds bij de boerderijen. De agrarische natuurvereniging Vockestaert zoekt meer financiële middelen om de weidevogels extra te helpen. Het plan is om vanaf het begin van het jaar tot ca. juli een klein deel van de Klaas Engelbrechtpolder 'plas-dras' te maken om zo de weidevogels een rustplek te bieden.

De 'Nederlandse' Grutto

Nederland is internationaal uitermate belangrijk voor de Grutto: Ongeveer 90% van de Noordwest-Europese Grutto populatie broedt bij ons! Maar het gaat niet goed met deze weidevogels. In 10 jaar halveerde het aantal broedpaartjes van 100.000 tot 50.000 (in 2000). Het aantal kuikens per ouderpaar dat opgroeit is slechts 0,4. 

Het in 2003 gestarte Gruttoproject had tot doel met onderzoek, educatie en invoeren van werkwijzen ten gunste van de Grutto dit aantal te verhogen naar 0,8. Met bijvoorbeeld uitgesteld maaien of maaien in trappen kunnen de Gruttokuikens langer tussen hoog gras bescherming zoeken en insecten eten.

De digitale Gruttokaart geeft ook gedetailleerd overzicht van de verspreiding in Nederland.

Om de jonge Grutto's te helpen overleven is er dus voldoende hoog gras nodig tot ongeveer half juni en voldoende natte gebieden in de buurt. Uitgesteld maaien en maaien in twee keer helpt de Grutto maar kost de boer extra tijd bij zijn bedrijfsvoering. In 2006 is er nog extra financiële steun van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) beschikbaar. Uit het Groenfonds Midden-Delfland kunnen sinds kort ook vergoedingen uitgekeerd worden voor bijvoorbeeld mozaïekbeheer voor weidevogels. Maar voor het deels onder water te zetten van een weiland is geen regeling. Vockestaert komt met het idee om voor zo'n plas-dras gebied in de Klaas Engelbrechtspolder sponsors te zoeken. En dat gaat lukken! Diverse organisaties en bedrijven zegden hun financiële steun toe op de informatiemiddag op 13 mei 2006. Er gaat nu gezocht worden naar een geschikt stukje weiland voor het volgende jaar.

Links

05 augustus 2014

Midden-Delfland Nieuws
17 juni: Muziek voerde de boventoon tijdens de Midden-Delfland Dagen 2018
15 juni: Cittaslow jubileum met trekvaart, slowfoodmarkt en Molenconcert:
12 juni: Muziek in de moestuin - 'Leven op de Boerderij' - 16 juni 2018
8 juni: Beleef de Slag bij Vlaardigen 1018 op 9 & 10 juni 2018
6 juni: Tien jaar Cittaslow - Hart voor Midden-Delfland, 9-17 juni 2018
5 juni: Midden-Delfland(dagen) - daar zit muziek in - 16 & 17 juni 2018
31 mei: Feestelijk afsluiting van de avondvierdaagse in Schipluiden
27 mei: Nivon natuurkampeerterrein De Grutto - 50 jaar
Vorige pagina Naar boven Naar beneden Home pagina Informatie pagina Contact pagina